KIẾN THỨC CƠ BẢN VỀ CÁC ALTCOIN

Altcoin là một đồng tiền điện tử nó được ra đời để thay thế bitcoin